KWS

Cukurbietes

Cukurbietes pēdējos gados sevi ir pierādījušas kā labs izejmateriāls atjaunojamās enerģijas ražošanā. Bietes ar pārliecinošiem rezultātiem tiek izmantotas gan bioetanola ražošanā, gan arī biogāzes stacijās.

Pēdējos gados, jo īpaši Vācijā, cukurbietes sāk ieņemt svarīgu lomu biogāzes ražošanas procesā.

Kukurūzas bāzes substrātam pievienojot cukurbietes tiek nodoršināts augsts un stabils sausnas saturs, kā arī ievērojami tiek paaugstināta cukura koncentrācija kopējā masā. Līdz ar to tiek panākta augstāka pievienotā vērtība gan biogāzes ražošanas procesā, gan arī augsekas apritē uz lauka. Eksperimentos ir pierādīts, ka augstais cukura saturs fermentācijas procesā spēj saražot biogāzi ar paaugstinātu metāna koncentrāciju.

Ieguvumi no cukurbiešu audzēšanas un izmatošanas biogāzes ražošanas procesā:

  • garāks un elastīgāks ražas novākšanas laiks rudenī
  • garā biešu audzēšanas sezona var kompensēt laikapstākļu ietekmi uz ražu
  • digestātam pievienojot 20-30% cukurbietes, tiek panākts vienmērīgāks fermentācijas process

Cukurbiešu šķirnes

Nosaukums Apraksts
GERTY KWS Īpaši selekcionēta biomasas ražošanai